2011 

Upcoming! Cho Đời Là Một Bản Tình Ca Upcoming!


2009

Đời Em Là Giòng Sông

Album: Đời Em Là Giòng Sông

Đời Em Là Giòng Sông titres

Ca Sĩ : Mỹ Lệ - Phương Nga - Hằng Nga - Lan Anh


2006

Vui Sống đạo

Vui Sống đạoVui Sống đạo

Ca Sĩ : Trọng Tấn


2005

Tình Khúc (re-issue 1995)

tinhkhuctinhkhuctinhkhuc

Ca Sĩ : Lê Dung


1996

Một Đời An Vui

mot doi an vuimot doi an vui

Ca Sĩ : Ngọc Liên - Cao Minh - Hoàng Trung


1995

Tình Khúc

 tinhkhuctinhkhuc

 Ca Sĩ : Lê Dung


1992

Hát Cho Đời Thêm Hân Hoan

hat cho doihat cho doi

 Ca Sĩ : Bạch Yến , Như Mai , Ngọc Lan , Anh Phuong , Mai Huong