Này đây một cánh hoa

Con xin dâng tặng Mẹ

Này đây một cánh hoa

Con xin dâng tặng Cha

Xuân về trong ánh Ðạo

Tỏa ngát hương nhiệm mầu

Bay cao lời kinh cầu

Ðộng lòng Phật Di Ðà

Tây phương thấy Mẹ Cha

Ðược hầu Phật nghe kinh

Niềm vui đầy khắp mình.

Joomla templates by a4joomla