Ba ngày tết

Thật thảnh thơi

Không dậy sớm

Không đi làm

Chỉ nghỉ ngơi

Ðược ăn ngon

Nào mức bánh

Ðủ món ăn

Ðủ mùi vị

Tôi bỗng thấy

Mình sung sướng

Và tôi muốn

Ba ngày tết

Ðược kéo dài

Thêm lâu nữa

Nhưng than ôi

Cuộc đời này

Ðược gọi là

Cõi Ta bà

Nên cực nhọc

Cần thức khuya

Phải dậy sớm

Chịu lao đao

Lo manh áo

Chạy miếng ăn

Bạc phờ đầu

Mà vẫn chạy

Không ngừng nghỉ

 

Nhờ có được

Ba ngày tết

Nên ngừng chạy

Nằm nghỉ ngơi

Nhưng than ôi

Ba ngày tết

Rồi cũng hết

Ngày vui hết

Thì lê lết

Cho qua ngày

Vô sở làm

Gặp ông chủ

Mặt cau có

Làm ăn khó

Ai cũng lo

Nên nhăn nhó

Thật là khổ

Ðến con chó

Nằm trong xó

Chẳng dám ho

Sợ chủ cáu

Ðá cho đau

Nên cụp đuôi

Hết cựa quậy

Ba ngày tết

Rồi cũng hết

Mà cứ thế

Mỗi năm hết

 

Lại cứ chờ

Ba ngày tết

Ðể thảnh thơi

Không dậy sớm

Không đi làm

Chỉ nghỉ ngơi

Ba ngày tết

Rồi cũng hết

Thà có tết

Còn hơn không

Cõi ta bà

Có gì vui

Ba ngày tết

Rồi cũng hết

Mỗi năm hết

Lại cứ chờ

Ba ngày tết !

Joomla templates by a4joomla